Menu
Shoppingbag (0)
Subtotaal€ 0,00
Verzendkosten€ 0,00
Totaal€ 0,00
Naar bestellen Verder winkelen

Privacy statement Adroll

Privacykennisgeving diensten

1. Over de diensten van AdRoll

AdRoll biedt getargete advertentiediensten voor onze advertentieklanten ('Adverteerders'). Als u een website bezoekt die wordt geëxploiteerd door een Adverteerder of een website bezoekt van een derde waar wij een advertentie aan u kunnen tonen, kunnen wij enkele of alle gegevens verzamelen die worden beschreven in deze privacykennisgeving. Ons platform gebruikt die gegevens, evenals andere gegevens die hieronder worden beschreven, om Adverteerders te helpen bij het aanbieden van advertenties die voor u relevant zijn.

Als u bijvoorbeeld de website van een Adverteerder bezoekt en hardloopschoenen koopt, kan ons Platform (of een andere platform waarmee we samenwerken) u later tijdens het surfen of via andere kanalen, zoals e-mails, gerichte advertenties tonen voor het merk hardloopschoenen van de Adverteerder.

2. Welke data verzamelen we en hoe gebruiken we deze data?

We kunnen de onderstaande soorten informatie verzamelen voor de doeleinden die verderop worden uitgelegd.

3. Data delen

We kunnen informatieover u delen:

We delen gehashte e-mailadressen (of andere identificatiemiddelen die bij deze hashes horen), technische data die we over uw browsegewoonten en uw apparaat verzamelen (zoals data in verband met onze cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën) ook met andere advertentiebedrijven in het digitale advertentienetwerk. Zo kunnen zowel zij als wij u gerichtere advertenties tonen.

Tot slot kunnen we samengestelde en geanonimiseerde informatie bekendmaken aan derden.

4. Cookies en soortgelijke technologieën

Het AdRoll-platform gebruikt cookies, trackingpixels en verwante technologie om onzediensten aan Adverteerders te verlenen. Cookies zijn kleine databestanden die worden uitgevoerd door ons platform en worden opgeslagen op uw apparaat. Ze stellen ons in staat om uw apparaat te identificeren wanneer u naar verschillende websites en toepassingen surft, zodat we u gerichte advertenties kunnen tonen.

De AdRoll-cookie die we voor dit doel via het AdRoll-platform uitvoeren, heet '__adroll'. We kunnen ook een extra AdRoll-afmeldcookie plaatsen als u zich afmeldt, zoals hieronder beschreven. We kunnen bovendien cookies van onze Advertentiepartners plaatsen voor de bovengenoemde doeleinden. Welke cookies van Advertentiepartners er worden geplaatst, is afhankelijk van de uitvoering van de Adverteerder.

5. Uw keuzes en afmelden

We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk online privacy voor u is en daarom bieden we u de volgende opties om de getargete advertenties die u ontvangt en de manier waarop we uw data gebruiken te beheren.

Als u zich afmeldt, vermijdt u niet dat u advertenties ziet, maar zullen die advertenties waarschijnlijk minder relevant zijn, omdat ze niet zijn afgestemd op uw interesses. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de advertenties willekeurig gegenereerd zijn op dat ze gebaseerd zijn op de internetpagina die u bezoekt.

Daarnaast, als u in de Europese Economische Ruimte gevestigd bent, kunt u tevens het recht hebben op toegang tot, correctie of het bewerken van enkele gegevens die wij over u hebben. U kunt ons ook verzoeken uw gegevens te verwijderen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via delight@adroll.com. Let op, in veel gevallen bewaren we de identificeerbare gegevens alleen in naam van onze Adverteerder klanten en het is dan mogelijk dat we u naar hen doorverwijzen.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren de persoonsgegevens die we rechtstreeks voor reclamedoeleinden verzamelen 13 maanden lang. Na afloop van deze periode treffen we maatregelen om de data te anonimiseren door unieke id's te verwijderen en bijbehorende IP-adressen af te breken.

Persoonsgegevens die voor andere doeleinden zijn verzameld, worden niet langerbewaard dan nodig is voor bedrijfsdoeleinden of om aan de wettelijke eisen te voldoen.

7. Beveiliging

We maken gebruik van technische, administratieve en organisationele beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens inhoudt over een netwerk en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

8. Internationale overdracht

We kunnen de informatie die we over u verzamelen overdragen aan andere landen dan het land waar we deze informatie aanvankelijk hebben verzameld, ten behoeve van de opslag of verwerking van data en voor de exploitatie van onze diensten. Het is mogelijk dat die landen niet over dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming beschikken als uw land. Wanneer we uw gegevens echter aan andere landen doorgeven, beschermen we die informatie zoals beschreven in deze privacykennisgeving en nemen we indien nodig maatregelen om te zorgen dat alle internationale overdrachten conform de geldende wetgeving gebeuren. Als we bijvoorbeeld uw informatie uit de Europese Economische Ruimte overdragen naar een land buiten de EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zullen we proberen om extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door indien nodig met de importeur van de gegevens overeenkomsten voor de overdracht van gegevens af te sluiten die conform de EU-wetgeving zijn.

9. Wijzigingen in deze privacykennisgeving

Wijzigingen in deze privacykennisgeving worden op deze pagina geplaatst. Indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in onze privacypraktijken, maken we dit bekend op de site of op andere passende wijze.

10. Contact opnemen bij vragen of zorgen

Als u vragen hebt betreffende deze Privacy kennisgeving of onze privacy praktijken, kunt u contact opnemen met delight@adroll.com.

Indien u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte en we uw data verwerken als databeheerder, is AdRoll Advertising Limited de databeheerder van uw gegevens. Om contact op te nemen met AdRoll Advertising, kunt u mailen naar delight@adroll.com of ons schrijven op het volgende adres:

AdRoll Advertising Limited
Attn: Privacy
Level 6
1, Burlington Plaza
Burlington Road
Dublin 4, Ireland